Banner 468 x 60px

 

Sabtu, 18 Februari 2017

AWAL MULA SAMPAI TERJADINYA KIAMAT KUBRO

1 komentar
AWAL MULA TERJADINYA KIAMAT

Proses Terjadinya Kiamat Menurut Agama Islam
pada pembahasan ini adalah tahap-tahap kiamat kubro atau kiamat besar sebagai akhirnya zaman di dunia. Silakan simak proses-proses kiamat besar (akhir al-zaman) di mata Agama Islam di bawah ini:


1.Perang Akhir Zaman (Armageddon)
Secara tekstual, tidak satu pun yang menyebutkan lafadz Armageddon. Jika yang dimaksud dengan Armageddon adalah perang persekutuan Internasional, maka sabda
Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan akan hal itu adalah : “Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka”.(Hadits shahih yang diriwayatkan Imam Ahmad)


2. Munculnya Imam Mahdi
Nama beliau Muhammad bin Abdullah Al Mahdi Al Fathimi Al Quraisy. Beliau adalah keturunan rasulullah SAW dan termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Imam Mahdi adalah seorang Quraisy yang muncul di akhir jaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kedzaliman.
Beliau menetap di bumi antara 7 sampai 9 tahun, memerangi musuh Islam dan fitnah Dajjal. Munculnya Imam Mahdi di masa perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Ashfar, hingga akhirnya mereka mengkhianati kaum muslimin, selanjutnya beliau menjadi pemimpin tertinggi dalam seluruh pertempuran berikutnya.
Beliau muncul saat wafatnya seorang khalifah, kemudian ia keluar menuju Makkah dan dikejar-kejar oleh satu pasukan dari umat Muhammad hingga apabila sampai di sebuah tempat yang bernama Al Baida, pasukan itu ditelan oleh bumi, Kemudian Imam Mahdi dibai’at oleh kaum muslimin antara sudut ka’bah dan maqom Ibrahim.

Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu melihatnya, maka berbai’atlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al Mahdi”.(HR. Ibnu Majah, shahih).


3. Perang Melawan Semenanjung Arabia
Mereka adalah suku Quraisy yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Sufyani, dimana ia meminta kepada para pamannya, yakni suku Kilab. Namun Imam Mahdi berhasilmengalahkan mereka.
Sabda Nabi Muhammad SAW, “Kamu akan memerangi semenanjung Arabia lalu Allah akan menaklukkannya untukmu.
Setelah itu Persia, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi dajjal, dan Allah akan menaklukkannya untukmu”.(HR. Muslim)


4. Perang Melawan Persi
Menurut sebagian pendapat, mereka adalah kelompok syi’ah Iran (Persi) yang merupakan musuh ahlus sunah. Kaum syi’ah merasa jengkel karena Imam Mahdi muncul bukan salah satu dari imam 12 yang dijanjikan kepada mereka. Dalam peperangan ini Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka.


5. Pengkhianatan Rum
Kaum rum mengkhianati kaum muslimin, mereka menyusun makar untuk menyerang kaum muslimin dengan menyerahkan 80 bendera yang masing-masing terdiri dari 12.000 tentara.
Rasulullah SAW bersabda, “kemudian akan terjadi perdamaian antara kamu dan bani Ashfar (Rum), tetapi kemudian mereka mengkhianati perjanjian itu dan datang kepadamu dengan membawa 80 bendera, dan tiap-tiap bendera diikuti sebayak 12.000 orang. (HR. Bukhari)


6. Al-Malhamah Al-Kubra
Ini merupakan pertempuran terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak bertempur tidak lagi menggunakan senjata modern, namaun hanya menggunakan kuda dan pedang. Karena seluruh senjata modern telah musnah dalam peristiwa perang besar akhir zaman (Armageddon). Pertempuran besar (Al-Malhamah Al-Kubra) terjadi di sebuah daerah yang bernama Ghutah dekat Damayskus, dimana tempat itu menjadi pusat kaum muslimin saat itu.
Perang ini dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Kaum Rum bergerak menuju Syiria dan turun dikota A’maq atau Dabiq, dalam sebuah kumpulan tentara dengan 80 bendera, setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Perang Al-Malhamah Al-Kubra ini terjadi selama 4 hari berturut-turut. 1/3 dari kaum muslimin melariakn diri dari pertempuran, yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan 1/3 lagi kan mendapatkan syahid, dan sisanya yang 1/3 akan mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya.


7. Penaklukan Konstantin
Keunikan peristiwa ini adalah ditaklukkannya Konstantin tanpa menggunakan pedang dan panah, namun hanya menggunakan tahlil dan takbir.
Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kalian pernah mendengarkan suatu kota yang sebagiannya terletak di darat dan sebagiannya di laut? Para sahabat menjawab, “Pernah wahai Rasulullah. Beliau SAW berkata,”Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 770.000 orang Bani Ishaq. Ketika mereka telah disana maka mereka-pun memasukinya.
Mereka tidak berperang dengan senjata dan tidak melepaska 1 anak panah-pun. Mereka hanya berkata Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu. Kemudian mereka berkata kedua kalinya Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka jatuhlah bagian yang lain. Kemudian mereka berkata lagi Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka terbukalah semua bagian kota itu.(HR. Muslim)


8. Munculnya Dajjal
Ia keturunan Adam AS, tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Diantara kedua matanya terdapat tulisan ka fa ra. Ia merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi kaum muslimin. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdo’a memohon perlindungan dari Dajjal, diantaranya membaca 10 awal dan akhir dari surat Al Kahfi.
Masa hidup Dajjal di bumi untuk menebar fitnah adalah 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya.


9. Turunnya Nabi Isa dan Terbunuhnya Dajjal
Tatkala dajjal melihat Isa maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh nabi Isa AS dengan pedangnya di pintu Lood (Majmu’ Zawa’id : 7: 344).
Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damsyiq, disaat kaum muslimin hendak mengerjakan shalat berjama’ah. Turunnya Isa dengan diapit oleh dua malaikat yang mengenakan dua pakaian yang dicelupkan dengan minyak waras dan za’faran. Setelah mengerjakan shalat, beliau memimpin perang melawan dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi.


10. Perang Melawan Yahudi dan Penaklukkan Roma
Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bangsa Roma ditaklukkan setelah penaklukkan Konstantinopel (HR. Ahmad : 2/176). Perang ini merupakan perang terakhir melawan Yahudi, hingga Imam Mahdi dan kaum Muslimin berhasil menghancurkan seluruh orang Yahudi.

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah kaum Yahudi dibelakang batu dan kayu, lantas batu dan kayu itu berkata, “Wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi dibelakang saya, kemarilah dan bunuh ia, kecuali pohon gharqad, karena ia termasuk yahudi”.(HR. Bukhari dan Muslim)


11. Peperangan dengan Turki
Ada yang berpendapat bahwa bangsa Turki saat ini adalah orang-orang China, Rusia, Jepang, Mongol, dan sejenis dengan mereka.


12. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj
Mereka adalah keturunan Yafidz, ayah Tark dari nabi Nuh AS. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :
96. hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

97. dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (mereka berkata): "Aduhai, celakalah Kami, Sesungguhnya Kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan Kami adalah orang-orang yang zalim". (QS Al Anbiya’ : 96-97)

13. Wafatnya Nabi Isa dan Imam Mahdi

14. Masa-Masa Aman

15. Terbitnya matahari dari Sebelah Barat
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan terjadi Kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari terbit dari barat maka berimanlah semua manusia. Maka saat itulah ketika iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia sebelum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya”.(HR. Bukhari 13 : 81-82).


16. Keluarnya Binatang Melata yang dapat Berbicara
Firman Allah dalam Al Qur’an :
82. dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami[1108].

[1108] Yang dimaksud dengan Perkataan di sini ialah ketentuan datangnya masa kehancuran alam. salah satu dari tanda-tanda kehancuran alam ialah keluarnya sejenis binatang melata yang disebut dalam ayat ini.

17. Pembenaman Bumi di Timur, Barat dan di Arab

18. Munculnya api yang akan menggiring seluruh manusia menuju “MAHSYAR”

19. Peniupan Sangkakala dan Kehancuran Alam Semesta Beserta Seluruh Isinya
Inilah Hari Kiamat Yang Sesungguhnya. Peristiwa Ini Terjadi pada hari Jum’at. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kekal abadi di dunia, tidak ada keselamatan dari Kiamat Kubra ini untuk orang-orang yang kaya sekalipun seperti di film-film. “Say No To Kiamat 2012 and Say Yes To Beriman Pada hari Akhir”.
 

Sekian terima kasih, semoga menjadi renungan untuk kita semua dan semoga tambah-tambah keimanan kita pada pada Tuhan semesta alam (Allah Subhanahu Wa Ta'ala). Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

1 komentar:

Posting Komentar